Jak wydobyć i wykorzystać inteligencję i wiedzę, które są przez lata gromadzone w firmie

Jak przekształć dane w informacje stanowiące prawdziwą wartość dla organizacji

Jak sprawić, żeby dane przechowywane w firmie generowały przychody i redukowały koszty

Cyfrowa transformacja to jeden z najważniejszych obecnie trendów, silnie oddziałujących na gospodarkę i sposób działania przedsiębiorstw. W świetle następujących zmian i zupełnie nowych możliwości dla biznesu, zarządzanie danymi (Data Governance) staje się kluczowym elementem strategii i działania organizacji, a zjawiska i procesy np. komunikacji z rynkiem / Klientem jeszcze nie dawno będące tematyką science fiction, teraz stają się rzeczywistością, przed którą nie ma odwrotu.

Dane mają wymierną wartość, a pojęcie „data monetisation” jest traktowane, jako źródło nowych przychodów dla firm. Modele „data monetisation”, ich aspekt technologiczny oraz potencjał przychodowy stają się gałęzią wiedzy, która prowadzi do akceleracji biznesu, wprowadza go w zupełnie inny wymiar i pozwala na radykalne przyśpieszenie procesów biznesowych, co udowodniono podczas zrealizowanych projektów w Polsce i na świecie.

Firmy przechodzące cyfrową transformację opartą na danych napędzają innowacje, odkrywają efektywność i re-definiują procesy biznesowe za pomocą podejścia opartego na wielu chmurach lub hybrydach. Platforma integracyjna następnej generacji jako usługa (iPaaS), która integruje, synchronizuje i łączy wszystkie dane, aplikacje i procesy, zapewnia osiągnięcie tych wyników biznesowych. Dowiedz się, jak zapewnić inteligentne, bezpieczne, nowoczesne, oparte na mikroserwisach iPaaS napędzane sztuczną inteligencją opartą na metadanych (AI).

Pracuj z narzędziami KMS Lighthouse, nowoczesnym systemem zarządzania wiedzą (SaaS), który został zaprojektowany dla punktów obsługi klienta, biur i oddziałów terenowych. KMS Lighthouse Desktop jest najnowszym rozwiązaniem, stworzonym z myślą o potrzebach działu obsługi klienta oraz biura, gdzie wiedza przedsiębiorstwa i wrażenia klienta są głównym motorem biznesu. Korzystając z tego narzędzia agenci obsługujący klientów mają dostęp do dokładnych informacji po jednym kliknięciu, w kilka sekund. Ta technologia znacząco usprawnia system obsługi klienta, pozwala uzyskać gotową odpowiedź w ciągu sekund, jednocześnie redukując wydatki związane ze wstępnym szkoleniem agentów i handlowców.

Business Iintelligence przeżywa kolejną młodość. Motorami poprzednich fal innowacji w obszarze BI była integracja danych w skali całych organizacji oraz poszerzanie grona uczestników procesów raportowania oraz analizy danych biznesowych. Impulsami do kolejnej fali zmian są możliwości oferowane przez chmurę obliczeniową, coraz bogatsze źródła danych pochodzące z otoczenia organizacji, a także większe możliwości interakcji z danymi, oferowane przez współczesne narzędzia analityczne. Najważniejszy jest jednak radykalny wzrost świadomości decydentów co do znaczenia „przewagi informacyjnej” – konkurencyjności osiąganej dzięki trafniejszym, szybciej podejmowanym i sprawniej egzekwowanym decyzjom, we wszelkich istotnych cyklach biznesowych. Dla tego „Smarter Business” to wizja która powinna znaleźć się na każdej mapie drogowej rozwoju BI.