Klient i sprzedaż, jakie znasz, wkrótce się zmienią. Jesteś gotowy?

Maksymalizuj dochody dzięki sprzedaży wspieranej nowoczesną technologią AI

Ograniczaj koszty sprzedaży, rekrutacji, obsługi procesów, wynagrodzeń i premiowania

Zarządzaj prospektami handlowymi; trafne prognozowanie jest kluczowe dla poprawy efektów sprzedaży

Na bazie wieloletnich doświadczeń opracowaliśmy dedykowane podeście do zarządzania Customer Experience, które pozwala w działalności operacyjnej zarządzać wynikami m.in. NPS (Net Promotor Score). W ramach realizowanych projektów odkrywamy schematy, aby następnie podzielić się wynikami analiz dotyczących postrzegania marek działających na polskim rynku z perspektywy doświadczeń konsumentów w zakresie oceny poziomu oferty Customer Experience (CX). Skuteczne zarządzanie CX wymaga dostępu do wszelkich możliwych danych oraz odpowiedniej ich analizy, a więc koreluje z aspektami związanymi z przetwarzaniem danych, a ponadto z regulacjami typu wdrożone RODO. Działaj szybko, wprowadzaj produkty i usługi w oparciu o mikro serwisy, tzw. „micro services” i bądź w interakcji z Klientem i rynkiem.

Najnowocześniejsze rozwiązania, typu SAP Callidus Cloud Software obecnie oferują takie możliwości:

  • Optymalizacji procesu oraz doboru optymalnego kanału sprzedaży
  • Wynagradzania przedstawicieli handlowych / partnerów biznesowych
  • Przyspieszania ofertowania i przygotowywania umów
  • Poprawy jakości sprzedaży oraz uczenie się firmy o Klientach
  • Poprawę doświadczeń Klienta
  • Automatyzacji procesów generowania i rozpoznawania przychodów